Pratarmė
1. Hidrometrijos samprata ir tyrimų organizavimo principai
1.1. Hidrometrijos tyrimų sritis
1.2. Hidrometrinių tyrimų rodikliai
1.3. Vandens matavimo stočių tinklas. Stočių klasifikavimas
1.4. Vandens matavimo stoties steigimas
1.5. Matavimų tikslumas ir patikimumas
2. Vandens lygio matavimai
2.1. Vandens lygio matavimų tikslai
2.1. Vandens lygio matavimų tikslai
2.3. Vandens lygį matuojančių stočių tipai
2.4. Vandens lygio matavimų rezultatų neregistruojančios stotys
2.5. Vandens lygio matavimų rezultatus registruojančios stotys
2.6. Vandens lygio matavimo metodika ir tikslumas
3. Vandens temperatūros ir ledo režimo elementų matavimai
3.1. Vandens temperatūros matavimų klasifikacija
3.2. Vandens paviršiaus temperatūros matavimai
3.3. Vandens temperatūros matavimai įvairiame gylyje
3.4. Ledo režimo elementų matavimai bei stebėjimai
4. Vandens gylio matavimai
4.1. Vandens gylio apibūdinimas, matavimų tikslai ir būdai
4.2. Gylio matavimo vietų parinkimas ir padėties nustatymas
4.3. Vandens lygio nustatymas matuojant gylį
4.4. Gylio matavimo prietaisai
4.5. Gylio matavimo duomenų tvarkymas
5. Vandens srovės greičio matavimai
5.1. Srovės greičio apibūdinimas.Greičio pasiskirstymas tėkmėje
5.2. Vidutinio greičio vertikalėje nustatymas
5.3. Srovės greičio matavimo prietaisai
6. Vandens debito matavimai ir skaičiavimai
6.1. Debito samprata ir matavimo metodai
6.2. Tūrinis debito matavimo metodas
6.3. Debito matavimai ir skaičiavimai greičio ir ploto metodu
6.4. Debito įvertinimas hidraulinių skaičiavimų metodu
6.5. Debito matavimas maišymo metodu
7. Debito kreivės sudarymas ir naudojimas
7.1. Debito kreivė
7.2. Debito kreivės formą lemiantys veiksniai
7.3. Debito kreivės sudarymas, esant standartinėms pjūvio sąlygoms
7.4. Debito kreivės ekstrapoliavimas
7.5. Debito kreivės sudarymas, esant nestandartinėms pjūvio sąlygoms
7.6. Nuotėkio skaičiavimai pagal debito kreives
8. Vandens nešmenų, dugno nuogulų ir vandens kokybės tyrimai
8.1. Metodiniai matavimų ypypatumai
8.2. Vandens nešmenų tyrimai
8.3. Dugno nuogulų tyrimai
8.4. Vandens kokybės tyrimai
9. Specialieji tyrimai
9.1. Vandens srovės krypties matavimai
9.2. Vandens optinių savybių matavimai
9.3. Bangavimo matavimai ir stebėjimai
Pratybų užduotys
Literatūra

Knyga neprieinama